Tersine Lojistik Nedir? Faydaları Nelerdir?

Tersine lojistik, ürün ya da hammaddenin çeşitli sebepler doğrultusunda tersine dağıtım ağı içerisine dahil olarak tüketim mekanizmasından merkeze doğru kaydırılmasını ifade eden geniş kapsamlı çalışmalardır. Günümüzde lojistik sektörünün önemli bir bölümünü oluşturmakla birlikte tersine lojistik, tersine dağıtım olarak da anılır. Tersine lojistiğin içerisinde sadece taşımacılık hizmetleri bulunmaz. Aynı zamanda ürünlerin tekrar tüketime dahil edilmesi, değer kazanımı veya uygun biçimde yok edilmesi amacıyla tüm planlama ve uygulamaların yapılmasını da içerir. Dolayısıyla tersine dağıtım çalışmaları, sanıldığından çok daha komplike ve çeşitli avantajları bünyesinde barındıran bir uygulamalar bütünüdür.

Tersine Lojistik Faydaları Nelerdir?

Tersine lojistik faydaları bakımından modern üretim ve tüketim ilişkisini yeniden revize edebilecek nitelikleri bünyesinde barındırır. Üretimin çok daha verimli nitelikler kazanmasını sağlayan tersine dağıtım, aynı zamanda tüketim sürecine de dahil olarak memnuniyet hissinin yüksek standartlarda oluşmasını sağlar.

Tersine Lojistik Nedir?

Tersine lojistik, farklı nedenlerle tüketim sürecinin bir parçası haline gelemeyen ürün, yarı ürün, nihai ürün veya hammaddelerin tersine dağıtım yöntemiyle üretime tekrardan kazanılmasını ifade eder. Bu özelliği nedeniyle birçok avantaj vadeden tersine dağıtım, özellikle üretim fazlası niteliğinde bulunan ürünlerin en iyi şekilde planlanarak tüketim sürecine dahil olmasında önemli rol oynar.

Tersine lojistiğin temel olarak iki maksatla gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu maksatlardan ilki değer kazanımın sağlanmasıdır. Bu noktada ürünler, tekrardan üretim sürecine dahil olur ve buradan da tüketimin bir parçası haline dönüşür. Tersine lojistikte bir diğer maksatsa etkin biçimde yok edilmenin sağlanması üzerinedir.

Ürünlerin uygun biçimde yok edilmesi olarak tanımlanan bu süreçte, tekrardan kullanılabilir durumda bulunmayan ürün ya da hammaddeler ekolojik olumsuzluklara sebebiyet vermeden yok edilir. Dolayısıyla herhangi bir çevresel sorun oluşmadan ayıplı ürün niteliğine sahip olan her türden ürünün tersine lojistik imkanlarıyla ortadan kaldırılması mümkündür.

tersine lojisyik faydaları

Tersine Lojistik Ağı Faaliyetleri

Tersine lojistik ağı faaliyetleri içerisine giren ürünlerin burada bulunma sebepleri birbirlerinden son derece bağımsız olabilir. Günümüzde bu ağ faaliyetleri içerisine giren ürünlerin yelpazesi oldukça geniştir. Tersine lojistiğin içerisinde yer alan ürünlerin tersine dağıtım ağına dahil olmasının temel sebepleri genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Stok yönetimi konusunda yaşanan aksaklıklar,
  • Üretilen ürünün hatalı, bozuk ya da deforme yapıda olması,
  • Tamir, onarım, bakım ve garanti kapsamında ürünün geri dönmesi,
  • Ürünün üretim fazlası olması,
  • Yasal düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan geri dönüşler,

Tüm bunlar tersine dağıtım içerisine ürünlerin dahil olma sebepleri olarak sıralanabilir. Ayrıca ürünler kalite kontrol sürecinden başarıyla geçememeleri nedeniyle de tersine dağıtım ağına girebilir.

Tersine Lojistik Faydaları  

Tersine lojistik faydaları, tahmin edildiğinden çok daha geniş yelpazeli ve komplikedir. Özellikle tüketim alışkanlıklarının revize olduğu modern dünyada tersine lojistiğin oldukça hayati ve önemli bir misyonu bulunur. Bu misyon; ekonomik, hukuki ve çevresel olarak elde edilen faydaların maksimize edilmesidir.

Bu doğrultuda tersine lojistiğin faydalarını genel hatlarıyla üç başlık altında incelemek mümkündür. Her şeyden önce tersine lojistik, üretim ve tüketim arasındaki ilişkiyi düzenliyor olması nedeniyle ekonomik anlamda toplumun ve insanlığın genelini etkileyen tasarruflar vadeder. Aynı zamanda çevreye karşı duyarlı olan bu yaklaşım, hukuki ve yasal anlamda da önemli faydalar içerir.

tersine lojistik nedir

Ekonomik

Tersine lojistiğin en önemli faydası ekonomi üzerinedir. Önemli ölçüde enerji ve iş gücü tasarrufu sağlıyor olması nedeniyle üretim süreci üzerinde maddi tasarrufun elde edilmesini sağlar. Aynı zamanda ürün, hammadde ya da materyallerin yeniden kullanılmasını sağlayarak geri dönüşüm üzerinden de ekonomik faydalar sağlar. Tersine lojistiğin özellikle; kimya, ilaç otomotiv, elektrik ve elektronik sektörlerinde üretim ağına ekonomik katkıları çok daha yüksek boyuttadır.

Yasal

Tersine lojistik, yasal olarak da kurum ve firmaların çevresel kalkınma planlarına adapte olabilmelerini sağlar. Firma ya da kurumlar son dönemde global ölçekte planlanan dönüşümlerin bir parçası olarak düşünülen yasalara uygun olarak hareket etmiş olur. Tersine lojistikle firmalar, sahip oldukları yasal yükümlülükleri yerine getirme konusunda konfor alanı elde etmiştir.

Çevresel  

Tersine dağıtım faaliyetlerinin bir diğer önemli faydası da tahmin edileceği üzere ekolojik etkenler üzerinedir. Günümüzde dünya çapında yaşanan en temel sorunlardan olan ekolojik denge bozukluğunun temel sebepleri arasında geri dönüşüm imkanlarının kısıtlanması bulunur. Tersine dağıtım ise geri dönüşüm çalışmalarını merkeze alarak hammadde ve ürünlerin yeniden üretime kazandırılmasını sağlar. Aynı zamanda yok edilmesi gereken ürünlerin de ekolojik dengeyi etkilemeyecek biçimde yok edilmesinde de önemli rol oynar.