Stok ve Stok Yönetimi

Stok yönetimi, özellikle globalleşen ticaret düzeni içerisinde oldukça hayati bir yere sahiptir. Firmaların hedeflerine yaklaşabilmeleri ve markalaşma sürecini en az hasarla atlatabilmelerinde stok yönetimi oldukça önemli bir işlevi yerine getirir. Doğrudan müşteri memnuniyeti ilkesiyle paralellik gösteren stok yönetiminin doğru şekilde yapılması, marka imajının gelişmesinde de etkili rol oynar. Stok yönetimimde şirketlerin en çok dikkat etmesi gereken durum rekabet analizine bağlı olarak giderleri minimalize edip gelirleri olabildiğince maksimize etmektir. Bu durum ancak; doğru, etkili, verimli ve profesyonel bir stok yönetimiyle mümkündür.

Stok Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır?

Stok yönetimi, genel anlamıyla işletme ve firmaların hemen her bileşenine doğrudan etki eden bir unsurdur. Finanstan ekonomiye, marka gelişiminden üretim sürecine kadar her noktada başarılı bir stok yönetiminin izlerini gözlemlemek mümkündür. Oldukça komplike bir uğraşı olmakla birlikte stok yönetiminin oldukça detaylı biçimde planlanması ve yüksek standartta takip gücüyle takip edilmesi gerekir.

stok ve stok yönetimi

Stok Yönetimi Nedir?

Stok yönetimi, firmaların satışını yaptığı ürünleri; finansal, ekonomik, üretim ve satış odaklı yaklaşımlarla planlayarak kontrol etme işlemlerinin bütünüdür. Stok yönetimindeki en temel hedef, talep edilen ürünlerin uygun zamanda müşterilerle buluşmasını sağlamaktır. Burada dikkatli bir denge mekanizmasının kurulması ve öngörülü hareket edilmesi oldukça hayati bir önem taşır.

Stok yönetiminin en temel artısı, üretim ve stoklara ilişkin her hareketin anlık ve seri biçimde takip edilebiliyor olmasıdır. Firmanın ihtiyaç duyduğu ürünler uygun zamanda temin edilebilir ya da üretim ağının işlevi talepler doğrultusunda değiştirilebilir. Stok yönetimindeki temel amacın müşteri memnuniyetini yüksek standartta sağlamak olması gerekir.

Başarılı bir stok yönetimi, firmanın en az zararlı en yüksek standartta müşteri memnuniyet oluşturması anlamına gelir. Bununla birlikte firma ya da işletmelerin;

  • Büyüklüğü,
  • Üretim kapasitesi,
  • Ticaret biçimi,
  • Mali olanakları,
  • Beklentileri,

Stok yönetiminin politik izlencesinde oldukça önemlidir. Tüm bu bileşenler en doğru şekilde planlanmalı ve herhangi birisi dışarıda bırakılmadan tüm sürecin firma çıkarlarını maksimize edecek biçimde dizayn edilmesi gerekir.

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok yönetimi, günümüzde birçok farklı biçimde yapılabilir. Geleneksel yöntemlerde olduğunun aksine son dönemde alternatiflerin geliştiği söylenebilir. Geleneksel yöntemlerle yapılan stok yönetiminin kalem ve kağıt gibi materyaller kullanılarak gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bununla birlikte modern yöntemlerde ise sadece bu işlemler için geliştirilmiş yazılımlar kullanılabilir.

Ayrıca modern stok yönetiminde Excel, Word gibi uygulamalarda bulunan araçların kullanılması bile mümkündür. Kullanılacak aracın niteliğinden çok stok yönetiminde öngörülebilir ve sürdürülebilir planlama yapmak çok daha önemlidir. Bu noktada birçok farklı bileşenin aynı anda doğru ve istikrarlı biçimde kontrol ve takip edilmesi gerekir.

stok ve stok yönetimi

Stok Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Stok yönetimi çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler de doğru, verimli, etkili ve yerinde bir planlamanın gerçekleştirilmesi üzerine yönetimin tüm parçalarının en efektif şekilde takip edilmesini içerir. Stok yönetiminin her bir bileşeni, herhangi biri askıda ya da dışarıda kalmaksızın bu alanda deneyimli profesyoneller tarafından etkili biçimde takip edilmelidir.

Malzeme Listesi

Stok yönetiminin olmazsa olmazı firma ya da işletmenin sahip olduğu malzemelerin listesidir. Malzeme listesi, tüm ürünleri kesinlikle içermelidir. Yine herhangi bir boşluk bırakılmadığından ve herhangi bir ürünün dışarıda kalmadığından emin olunmalıdır. Aksi durumlarda müşteri memnuniyet ilkesinin zedelenmesi olasıdır.

Analiz

Özellikle modern stok yönetimi çalışmalarında analiz en hayati öneme sahip olan bileşendir. Günümüzde sadece bu alanda sonuçlar elde edebilmeyi sağlayan analiz araçları ve programları bulunmaktadır. Söz konusu programlar, yazılımlar ve araçlar yardımıyla stoktaki ürünlerin çok daha verimli biçimde takip edilmesi olanaklıdır.

Envanter Takibi ve Raporlama

Stok yönetimi kapsamında envanter takibi hayati öneme sahip olan bir diğer işlemdir. Yine doğrudan müşteri memnuniyeti ilkesini zedeleyebilme potansiyeline sahip olan envanter takibine fazlasıyla önem verilmelidir. Düzenli aralıklarla envanter ve diğer bileşenler hakkında raporlama yapmak analiz ve istatistikler oluşturma konusunda kolaylıkla sağlayacaktır.

Malzeme Takibi ve Geriye Dönük Kayıtlar

Raporlama gibi geriye dönük kayıtların incelenmesi de son derece kritik bir önem içerir. Firma ya da işletmenin gelecekteki pozisyonunu belirleme konusunda geriye dönük kayıtların incelenmesi ve malzeme takibinin yapılması oldukça önemlidir. Tüm bu çalışmalar sonucunda gelecek projeksiyonu oluşturulabilir ve firma ya da şirket için hayati kararlar alınabilir.